Úvery pre podnikateľov

Podnikanie so sebou prináša viacero výziev, ktoré je potrebné priebežne riešiť. Začať podnikať je často sprevádzané s potrebou adekvátneho vstupného kapitálu. Nemalé finančné prostriedky sú spotrebované aj pri rozvoji firmy. Nákup strojov a iných zariadení je často nemožné financovať bez využitia úverov.

Podnikateľská činnosť je financovaná hlavne prostredníctvom bánk, hoci nebankové spoločnosti majú vo svojom portfóliu služieb tiež pôžičky pre podnikateľov.

Úvery pre podnikateľov sa delia na účelové a bezúčelové. Pri bezúčelových banka nesleduje cieľ použitia finančných prostriedkov. Pri účelových úveroch banku použitie peňazí zaujíma a na základe toho tvorí parametre úveru. Banky pri úveroch pre podnikateľov rozlišujú investičné a obchodné úvery.

Do investičných účelových úverov patrí – kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosti, stroje, prístroje, zariadenia firmy a pod.)Zaraďujeme sem aj modernizáciu a rekonštrukciu výrobných zariadení, rozšírenie a údržba stavieb, prípadne rekonštrukčné práce.

Obchodné účelové úvery sa môžu použiť na nákup polotovarov, hotových výrobkov, materiálu alebo na nákup rôznych surovín. Banky poskytujú tento typ účelového úveru aj pre podnikateľov, ktorých predmet činnosti je silne ovplyvnený sezónnosťou. Sem patria aj poľnohospodári. Banky im poskytujú úvery na prekrytie obdobia spojeného so zvýšenou spotrebou finančných prostriedkov. Obchodné úvery sú poskytované aj na prevádzkové náklady podnikateľov a na uhrádzanie záväzkov voči zahraničným klientom.

Na rozdiel od úverov pre občanov, banky pri úveroch pre podnikateľov pristupujú ku klientovi ďaleko individuálnejšie. Banky vyžadujú kvalitný podnikateľský plán, ktorý posudzujú, a na základe toho stanovia parametre úveru pre podnikateľa.

Výhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Možnosť získanie cudzieho kapitálu za výhodných podmienok
  • Získanie finančnej stability pri podnikaní
  • Nadviazania kontaktov s bankami

Nevýhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Problematické získanie pôžičky pre začínajúcich podnikateľov
  • Zvyšovanie nákladov podnikania o platenie úrokov
  • V prípade poklesu ziskovosti možnosť insolvencie


Tento záznam bol zaslaný Pôžičky pre podnikateľov, Úvery na zmenku a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.