Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu

Pre pridelenie pôžičky je spravidla vyžadované dokladovanie príjmu. To je možné vykonať rôznymi spôsobmi. Bežne sú akceptované aj výpisy z účtov, ktoré dokazujú pravidelný príjem.

Niektorí ľudia však nechcú alebo nemôžu dokladovať príjem. Takáto situácia nastáva napríklad po strate zamestnania, kedy ľudia potrebujú preklenúť zložité obdobie v živote pomocou úveru.

Pôžičky bez dokladovania príjmu poskytujú banky aj nebankové spoločnosti. V rýchlosti poskytnutia takýchto pôžičiek jednoznačne víťazia nebankové spoločnosti. Rýchlosť a absencia nutnosti dokladovanie príjmu však neprichádza zadarmo.

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú spravidla zabezpečované nehnuteľnosťou. De facto ide o americké hypotéky, teda o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Tento typ zábezpeky je veľmi kvalitný, to  umožňuje bankám a nebankovým spoločnostiam zaťažiť pôžičky omnoho nižšími úrokovými mierami. Stále sú však tieto úroky vyššie, ako tomu je pri klasických hypotékach s dokladovaním príjmu. Veritelia si takto kompenzujú zvýšené riziko takéhoto úveru. Výška čerpaného úveru je tiež nižšia ako u bežných hypoték. Zvyčajne dosahuje iba 50 percent ceny nehnuteľnosti. Banky si zvyčajne za zrýchlené vybavenie takéhoto úveru účtujú malý poplatok.

Nebankové spoločnosti poskytujú rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu aj bez nutnosti ručiť nehnuteľnosťou. Väčšinou sú to drobné pôžičky s krátkou dobou splatnosti. Ľudia ich využívajú najmä na preklenutie dočasného nedostatku peňazí napríklad pár dní pred výplatou. Veľkou výhodou týchto pôžičiek je rýchlosť. O pôžičku je možné požiadať aj online alebo pomocou sms správy. Peniaze môžu byť pripísané na účet alebo vyplatené v hotovosti v priebehu niekoľkých hodín. Veľkou nevýhodou takýchto pôžičiek sú však úrokové miery a celkové náklady na ne. Tu je potrebné si dávať zvýšený pozor.

Výhody rýchlej pôžičky bez dokladovania príjmu

  • Rýchlosť
  • Pohodlnosť

Nevýhody rýchlej pôžičky bez dokladovania príjmu

  • Vysoká úroková miera
  • Možnosť skrytých poplatkov

Často neseriózny poskytovatelia takýchto pôžičiek

Vložil Nebankové pôžičky, Pôžičky rýchlo | Štítek , , | Zanechať komentár

Triangel pôžička

Triangel je  najväčšia slovenská spoločnosť venujúca sa katalógovému predaju. Vznikla v roku 1996 a pomerne rýchlo sa jej podarilo ovládnuť slovenský trh a dlhodobo mu dominovať. Neskôr bola začlenená do Consumer Finance Holding, a.s, ktorá je 100 percentnou dcérskou spoločnosťou VÚB, a.s. Táto druhá najväčšia banka na Slovensku  je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo.

Triangel patrí pod VÚB, avšak pôsobí ako nebanková spoločnosť. To znamená, že sa naň nevzťahujú zákony regulujúce banky a takisto nepodlieha prísnej kontrole zo strany Národnej banky SR. Napriek tomu, Triangel možno považovať za dôveryhodnú nebankovú spoločnosť.

Spoločnosť Triangel sa venuje katalógovému predaju. V ponuke spoločnosti nájdeme domácu elektroniku, počítače, domáce spotrebiče, hračky, športové potreby, nábytok a podobne. Pri kúpe tovaru cez Triangel si klient zvolí dĺžku splácania a po podpise zmluvy mu je tovar doručený.

V portfóliu služieb Trianglu však nenájdeme pôžičky. Teda aspoň nie je priamo. Do Consumer Finance Holding, a.s. patrí aj Slovenská požičovňa. Táto spoločnosť sa venuje poskytovaniu hotovostných pôžičiek.

Na Slovensku však existuje niekoľko nebankových spoločností, ktoré poskytujú tzv. triangel pôžičky. Tento názov má najmä marketingový význam, pretože triangel je zabehnutá dobre známa značka. Tieto nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky pre klientov Trianglu, ktorí sa preukazujú svojimi Triangel kartami. Táto karta je pridelená každému zákazníkovi Trianglu po uhradení prvých štyroch splátok. Pre nebankové spoločnosti klienti s Triangel kartami predstavujú nižšie riziko ako bežní klienti bez týchto kariet.

Vložil Nebankové pôžičky, Pôžičky rýchlo | Štítek , | Zanechať komentár

Úver bez dokladovania príjmu

Banky sa snažia pri poskytovaní úverov vyvarovať klientov, u ktorých existuje rozumný predpoklad, že v budúcnosti nebudú schopní splácať úver. Banky majú radi bonitných klientov, teda klientov s dostatočne vysokým príjmom, u ktorých je nízka šanca, že o tento príjem v dohľadnom čase prídu.

Banky sledujú predovšetkým riziko spojené s klientom. Zvýšené riziko si kompenzujú zvýšenou úrokovou mieru. Aj to iba do určitej miery. Vždy existuje riziko, ktoré banka už nie je ochotná niesť ani za cenu vysokých úrokov.

Pravidelný príjem je základný predpoklad pre poskytnutie pôžičky. Príjem nemusí byť iba zo zamestnaneckého vzťahu. Banky akceptujú aj dôchodky či príjmy z podnikateľskej činnosti. Stačí iba predložiť históriu bankového účtu, ktorý takéto príjmy dokazuje.

Niektorí žiadatelia o úvery však nemôžu alebo nechcú dokladovať pravidelný príjem. Banky, ale aj nebankové spoločnosti, dokážu túto situáciu vyriešiť, hoci nie vždy rovnako.

Hlavne banky poskytujú úvery bez dokladovania príjmu, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Od klienta nevyžadujú potvrdenie o príjme, stačí iba čestné vyhlásenie, že klient je schopný dlhodobo splácať úver. Tento druh úveru oproti klasickej hypotéke sa líši úrokovou mierou. Takto si banky kompenzujú zvýšené riziko. Takisto výška úveru dosahuje menšie percento ceny nehnuteľnosti, ako tomu je pri bežných hypotékach.

Nebankové spoločnosti tiež poskytujú hypotekárne úvery bez dokladovania príjmov. Na rozdiel od bánk však poskytujú aj bežné spotrebné úvery bez dokladovania príjmu. Tieto úvery sú však poskytované do výrazne limitovanej výšky a úrokové miery, ktorými sú tieto úvery zaťažené, sú veľmi vysoké.

Vložil Nebankové pôžičky, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár

Úvery pre podnikateľov

Podnikanie so sebou prináša viacero výziev, ktoré je potrebné priebežne riešiť. Začať podnikať je často sprevádzané s potrebou adekvátneho vstupného kapitálu. Nemalé finančné prostriedky sú spotrebované aj pri rozvoji firmy. Nákup strojov a iných zariadení je často nemožné financovať bez využitia úverov.

Podnikateľská činnosť je financovaná hlavne prostredníctvom bánk, hoci nebankové spoločnosti majú vo svojom portfóliu služieb tiež pôžičky pre podnikateľov.

Úvery pre podnikateľov sa delia na účelové a bezúčelové. Pri bezúčelových banka nesleduje cieľ použitia finančných prostriedkov. Pri účelových úveroch banku použitie peňazí zaujíma a na základe toho tvorí parametre úveru. Banky pri úveroch pre podnikateľov rozlišujú investičné a obchodné úvery.

Do investičných účelových úverov patrí – kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosti, stroje, prístroje, zariadenia firmy a pod.)Zaraďujeme sem aj modernizáciu a rekonštrukciu výrobných zariadení, rozšírenie a údržba stavieb, prípadne rekonštrukčné práce.

Obchodné účelové úvery sa môžu použiť na nákup polotovarov, hotových výrobkov, materiálu alebo na nákup rôznych surovín. Banky poskytujú tento typ účelového úveru aj pre podnikateľov, ktorých predmet činnosti je silne ovplyvnený sezónnosťou. Sem patria aj poľnohospodári. Banky im poskytujú úvery na prekrytie obdobia spojeného so zvýšenou spotrebou finančných prostriedkov. Obchodné úvery sú poskytované aj na prevádzkové náklady podnikateľov a na uhrádzanie záväzkov voči zahraničným klientom.

Na rozdiel od úverov pre občanov, banky pri úveroch pre podnikateľov pristupujú ku klientovi ďaleko individuálnejšie. Banky vyžadujú kvalitný podnikateľský plán, ktorý posudzujú, a na základe toho stanovia parametre úveru pre podnikateľa.

Výhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Možnosť získanie cudzieho kapitálu za výhodných podmienok
  • Získanie finančnej stability pri podnikaní
  • Nadviazania kontaktov s bankami

Nevýhody pôžičiek pre podnikateľov

  • Problematické získanie pôžičky pre začínajúcich podnikateľov
  • Zvyšovanie nákladov podnikania o platenie úrokov
  • V prípade poklesu ziskovosti možnosť insolvencie
Vložil Pôžičky pre podnikateľov, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár