Nebankové pôžičky na zmenku

Nebankové spoločnosti sa špecializujú na poskytovanie pôžičiek klientom, ktorí nemôžu požiadať o úver v bankách alebo už boli v nich odmietnutí. Takýto klienti sú zvyčajne vysoko rizikoví. To je aj dôvod, prečo banky takýmto ľuďom odmietajú poskytnúť pôžičky. Zmenka je jedna z možností pre nebonitných žiadateľov, ako dostať k úver. Pre nebankovú spoločnosť je zmenka výhodná, pretože riziko poskytovania pôžičky na zmenku je relatívne nízke.

Zmenka je cenný papier, ktorý je upravovaný viac ako 60 rokov starým Zákonom  o zmenkách a šekoch č. 191/1950 Zb. Tento zákon presne definuje zmenku a vymedzuje jej náležitosti, ktoré ju robia platnou. Zmenka musí nevyhnutne obsahovať dátum a miesto vystavenia, dátum splatnosti, meno vystavovateľa a meno, komu budú peniaze vyplatené. Zmenka musí takisto obsahovať bezpodmienečný záväzok k vyplateniu určitej sumy. Dôležité je to, že v listine musí byť uvedené slovo „zmenka“. To, že sa jedná o zmenku, musí byť uvedené v samotnom texte zmenky, nie iba v nadpise.

Zmenka je obchodovateľný cenný papier. To znamená, že ho možno previesť na tretiu osobu. Tento akt však musí byť potvrdený notárom.


Výhodou zmenky pre dlžníka je fakt, že ju možno vystaviť kedykoľvek, teda aj v situácii momentálnej  finančnej insolvencie. Zmenka je často jedinou formou ručenie pre mnohých žiadateľov o úvery. Aj v takejto situácii je však vhodné zvážiť použitie zmenky ako nástroja k dosiahnutiu potrebných finančných prostriedkov. Zmenka so sebou nesie aj viacero rizík. Najväčšou nevýhodou zmenky pre dlžníka je to, že zmenky sú veľmi dobre finančne vymáhateľné. Súdne rozhodnutia o zmenkách majú prednosť pred inými súdnymi rozhodnutiami. Keď dlžník po predložení zmenky nezaplatí dlžnú sumu, súd nariadi exekúciu. Pozicky na ruku pre každého a cez internet.

Výhody pre dlžníka

  • Možnosť získať pôžičku aj v stave insolvencie
  • Jednoduchosť vystavenia

Nevýhody pre dlžníka

  • Vysoká vymáhateľnosť zmeniek
  • Možnosť exekúcie pri nevyplatený zmenky
  • Možnosť predania zmenky firmám špecializujúcim sa na vymáhanie zmeniek


Tento záznam bol zaslaný Nebankové pôžičky, Nebankové spoločnosti, Úvery na zmenku a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.