Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov je zameraná na zníženie mesačných splátok úveru alebo viacerých úverov. K samotnej konsolidácii dochádza využitím nového úveru, ktorým sú splatené staré úvery. Konsolidácia úverov sa využíva aj za účelom zníženia úrokovej miery či fixácie úrokovej miery na určité obdobie.

Dlžníci sú nútení pristúpiť ku konsolidácii úverov v momente, keď nie sú schopní splácať mesačné náklady na tieto pôžičky. K takejto situácii môže prísť po nečakaných udalostiach v živote, ako je napríklad strata zamestnania. S takouto situáciou je však potrebné počítať a odporúča sa vytvárať si  finančnú rezervu pre nečakané udalosti v živote.

Pred konsolidáciou úverov formou nového úveru je vhodné požiadať veriteľa o zmenu podmienok splácania úveru či úverov. Hlavne počas krízy sú banky k takýmto žiadostiam ústretové. Banky môžu dočasne zmeniť splátkový kalendár prípadne predĺžiť dobu splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky.

Nebankové spoločnosti bežne inzerujú svoje produkty ako konsolidácie úverov či pôžičiek. Výhodnosť týchto produktov je často problematická. Nebankové spoločnosti sú známe tým, že etické správanie nepatrí k ich cnostiach. Mnoho ľudí sa už vďaka ním dostalo do vážnych finančných problémov.

V poslednom čase sa na trhu začali objavovať tzv. konsolidačné agentúry. Tieto spoločnosti ponúkajú nádej extrémne zadlženým ľuďom. Často nie veľmi čestným spôsobom. Klientovi ponúknu zníženie mesačných splátok. To je veľmi lákavé a je to presne to, čo zadlžení ľudia hľadajú. Problémom je fakt, že tieto spoločnosti nepreberajú na seba záväzky dlžníka. Podľa občianskeho zákonníka ani nie je možné presunúť dlh na tretiu osobu bez súhlasu veriteľa. Konsolidačné agentúry iba získavajú od klienta mandát na komunikáciu s veriteľmi. Tí však spravidla odmietajú znižovanie mesačných splátok týmto spôsobom.


Tento záznam bol zaslaný Konsolidácia úveru, Úvery na zmenku a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.