Konsolidácia dlhov

Pri konsolidácii dlhov sa využíva nový úver na splatenie jedného alebo mnohých starých úverov. Konsolidácia úverov sa deje za účelom zníženia mesačnej splátky, zníženia úrokovej miery, zabezpečenia fixného úročenia po určitú dobu alebo z dôvodu pohodlnosti splácania jedného úveru oproti obsluhovaniu niekoľkých pôžičiek od viacerých spoločností.

V živote človeka okrem príjemných zmien sa z času na čas prihodia aj nečakané negatívne udalosti. Typickým príkladom takejto udalosti, ktorá má výrazný vplyv na finančnú situáciu jednotlivca, je strata zamestnania. Takáto udalosť neraz zasiahne človeka nepripraveného. Psychológovia už dávno dokázali, že človek má sklon k prehliadaniu možných rizík. Táto prirodzená vlastnosť ľudí sa plne prejavuje aj na trhu s pôžičkami. V dobrých časoch často nemyslíme na možnosť, že to nemusí trvať večne. Ľudia nepočítajú s tým, že by mohli stratiť zamestnanie. Zadlžujú sa často bez hlbšieho uvažovania a finančného plánovania. Problematický úver sa rieši novým úverom. Takto sa dlžník postupne dostáva do problémov, pokiaľ sa jeho finančná situácia nezlepší.

Konsolidácia dlhov je často poslednou možnosťou, ako riešiť splácanie pôžičiek. Konsolidovať je možné všetky typy úverov – bankové spotrebné úvery, hypotéky, pôžičky od nebankových spoločností. Najlepší spôsob konsolidácie dlhov je snaha o dohodu s veriteľom. Najmä v časoch krízy mnohí veritelia majú pochopenie pre problémy dlžníkov. Nezaistené spotrebné úvery možno zmeniť na úvery, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.

Takto možno získať výrazné zníženie úrokovej miery, pretože ručenie nehnuteľnosťou je veľmi silné a pre banku predstavuje nízke riziko. Takisto je možné banku alebo nebankovú spoločnosť požiadať o predĺženie doby splatnosti pôžičky. Ak veriteľ odmietne predĺženie doby splatnosti, je možné požiadať o úver v inej spoločnosti a takto dosiahnuť dlhšiu dobu splácania. Pôžička bez poplatkov s rýchlym dohodnutím cez internet.

Pri snahe o konsolidáciu dlhov je potrebné byť obozretný a dávať si pozor na rôzne konsolidačné agentúry a neetické praktiky nebankových spoločností.


Tento záznam bol zaslaný Konsolidácia úveru, Pôžičky online, Úvery na zmenku a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.