Archív kategórií: Konsolidácia úveru

Konsolidácia dlhov

Pri konsolidácii dlhov sa využíva nový úver na splatenie jedného alebo mnohých starých úverov. Konsolidácia úverov sa deje za účelom zníženia mesačnej splátky, zníženia úrokovej miery, zabezpečenia fixného úročenia po určitú dobu alebo z dôvodu pohodlnosti splácania jedného úveru oproti obsluhovaniu niekoľkých pôžičiek od viacerých spoločností.

V živote človeka okrem príjemných zmien sa z času na čas prihodia aj nečakané negatívne udalosti. Typickým príkladom takejto udalosti, ktorá má výrazný vplyv na finančnú situáciu jednotlivca, je strata zamestnania. Takáto udalosť neraz zasiahne človeka nepripraveného. Psychológovia už dávno dokázali, že človek má sklon k prehliadaniu možných rizík. Táto prirodzená vlastnosť ľudí sa plne prejavuje aj na trhu s pôžičkami. V dobrých časoch často nemyslíme na možnosť, že to nemusí trvať večne. Ľudia nepočítajú s tým, že by mohli stratiť zamestnanie. Zadlžujú sa často bez hlbšieho uvažovania a finančného plánovania. Problematický úver sa rieši novým úverom. Takto sa dlžník postupne dostáva do problémov, pokiaľ sa jeho finančná situácia nezlepší.

Konsolidácia dlhov je často poslednou možnosťou, ako riešiť splácanie pôžičiek. Konsolidovať je možné všetky typy úverov – bankové spotrebné úvery, hypotéky, pôžičky od nebankových spoločností. Najlepší spôsob konsolidácie dlhov je snaha o dohodu s veriteľom. Najmä v časoch krízy mnohí veritelia majú pochopenie pre problémy dlžníkov. Nezaistené spotrebné úvery možno zmeniť na úvery, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
(viac…)

Vložil Konsolidácia úveru, Pôžičky online, Úvery na zmenku | Štítek , , | Zanechať komentár

Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov je zameraná na zníženie mesačných splátok úveru alebo viacerých úverov. K samotnej konsolidácii dochádza využitím nového úveru, ktorým sú splatené staré úvery. Konsolidácia úverov sa využíva aj za účelom zníženia úrokovej miery či fixácie úrokovej miery na určité obdobie.

Dlžníci sú nútení pristúpiť ku konsolidácii úverov v momente, keď nie sú schopní splácať mesačné náklady na tieto pôžičky. K takejto situácii môže prísť po nečakaných udalostiach v živote, ako je napríklad strata zamestnania. S takouto situáciou je však potrebné počítať a odporúča sa vytvárať si  finančnú rezervu pre nečakané udalosti v živote.

Pred konsolidáciou úverov formou nového úveru je vhodné požiadať veriteľa o zmenu podmienok splácania úveru či úverov. Hlavne počas krízy sú banky k takýmto žiadostiam ústretové. Banky môžu dočasne zmeniť splátkový kalendár prípadne predĺžiť dobu splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky.

Nebankové spoločnosti bežne inzerujú svoje produkty ako konsolidácie úverov či pôžičiek. Výhodnosť týchto produktov je často problematická. Nebankové spoločnosti sú známe tým, že etické správanie nepatrí k ich cnostiach. Mnoho ľudí sa už vďaka ním dostalo do vážnych finančných problémov.

V poslednom čase sa na trhu začali objavovať tzv. konsolidačné agentúry. Tieto spoločnosti ponúkajú nádej extrémne zadlženým ľuďom. Často nie veľmi čestným spôsobom. Klientovi ponúknu zníženie mesačných splátok. To je veľmi lákavé a je to presne to, čo zadlžení ľudia hľadajú. Problémom je fakt, že tieto spoločnosti nepreberajú na seba záväzky dlžníka. Podľa občianskeho zákonníka ani nie je možné presunúť dlh na tretiu osobu bez súhlasu veriteľa. Konsolidačné agentúry iba získavajú od klienta mandát na komunikáciu s veriteľmi. Tí však spravidla odmietajú znižovanie mesačných splátok týmto spôsobom.

Vložil Konsolidácia úveru, Úvery na zmenku | Štítek , | Zanechať komentár